Doprava zdarma již od 2500,-

Odstoupení od smlouvy - formulář

Formulář pro vrácení zboží. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy 2022

Pro vrácení či reklamaci zboží je potřeba vyplnit formulář Odstoupení od smlouvy.
Dokument stáhněte, vytiskněte, vyplňte a zašlete s Vaším podpisem, společně se zbožím na naši adresu Čiklova 637/13 128 00 Praha 2 – Nusle.

Zákazník má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě 14 dnů, která běží, jde-li o

  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží.
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.


Zboží, které zákazník vrací, musí být ve stavu, aby je bylo možno prodat jiným zákazníkům. Musí být nepoškozené a zabaleno v originálním nepoškozeném obalu. Poškozené zboží, zboží v poškozeném obalu, zboží, které jeví známky používání, sterilní materiál a otevřená balení diagnostických proužků nelze vrátit

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Odstoupení od smlouvy podnikatelem

Pokud se zákazník v objednávce jako podnikatel specifikuje, například tím, že uvede název společnosti či identifikační číslo (IČO), ocitá mimo dosah ustanovení o spotřebitelských smlouvách. NELZE tedy odstoupit od smlouvy uzavřené v e-shopu.